Deel deze pagina


Algemeen

KBO-Brabant is een actieve vereniging voor mensen vanaf 50 jaar. De vereniging heeft ongeveer 125.000 leden, die lid zijn van ca. 300 Afdelingen. Die Afdelingen vormen het hart van onze organisatie. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd. Deze activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden.

Het lidmaatschap van een Afdeling betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van KBO-Brabant. Het grote ledenaantal maakt KBO-Brabant tot een serieuze gesprekspartner - zowel voor de landelijke als provinciale overheden. Het stelt ons in staat de belangen van senioren op die niveaus te behartigen.

Maandblad ONS

11 keer per jaar valt bij de ruim 125.000 leden van KBO-Brabant het ledenmagazine Ons op de mat. Ons informeert de leden van KBO-Brabant over de activiteiten op het gebied van belangenbehartiging en besteedt ruim aandacht aan beleidsterreinen als inkomen, mobiliteit, welzijn, wonen en zorg. Maar ook ontspanningstips, voordeelacties voor leden, activiteiten van KBO-Afdelingen en reizen komen in Ons aan bod.

Vrijwilligerswerk

Samen actief en inspirerend voor alle senioren! De actieve leden van KBO-Brabant vormen de pijler waarop de organisatie is gebouwd. Ze verzorgen niet alleen de vele sociaal culturele activiteiten maar ook de cursussen en bestuursactiviteiten. U kunt zelf actief worden als vrijwilliger. Wij zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers die willen ondersteunen op lokaal (Afdelingen/Kringen) of centraal niveau (KBO-Brabant).

Neemt u contat op met 
de voorzitter van KBO Boxtel, Mevr. Betsie vd Sloot-vd Heijden  0411631503
de secretaris van KBO Boxtel, dhr. Henk vd Langenberg  06 308 606 38 of kbo.boxtel@gmail.com   of in het jaarboekje,

ook vindt u het inschrijfformulier op deze website.

U bent van harte welkom

KBO Brabant