Activiteiten van Seniorenvereniging KBO-Boxtel

Seniorenvereniging KBO-Boxtel biedt een groot aantal activiteiten aan: dit loopt van kaarten en biljarten, bridgen, kienen, dansavonden, feestelijke bijeenkomsten rondom de feestdagen, hulp met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, u helpen met uw thuisadministratie en het invullen van uw belastingformulieren. Een speciale commissie organiseert dagreizen, fietstochten, een vakantieweek, gezamenlijk naar b.v. een musical gaan, maar ook informatieavonden over allerlei actuele onderwerpen.


Deelname aan de activiteiten is altijd op eigen risico.

U vindt hierover meer informatie in het informatiebulletin ONSBoxtel, dat maandelijks bij de leden op de mat valt. Maar ook in Brabants Centrum en de  Mooi Boxtelkrant vindt u activiteitenoverzichten. Voor downloaden zie onder ONSBoxtel (in de bovenbalk).

Redactie ONSBoxtel: redactie.kboboxtel@gmail.com

Bezorging Informatiebulletin ONSBoxtel: Leo Reurings 0411676687
Coordinator Ouderenadviseurs: Tineke Nuesink  0618902271 (algemeen nummer)
Coordinator Belastingservice: Theo van Hamond 0411671647
Voorbereiding Fietstochten: Laura Bekers 0623975497

Samenstelling Activiteitencommissie
De activiteitencommissie
bestaat uit leden, die hun wijk vertegenwoordigen zijn; soms  als vertegenwoordiger van een bepaalde activiteit. 


Coordinator: Leo Reurings        0411676687‬ 

Kasbeheerder:                             Leo Reurings
namens Wijk Selissen:               Nellie van der Steen
namens Wijk Oost:                      Gerrie van der Pasch (notulist)
namens Wijk Oost:                      Cor Teunis
namens Wijk Lennisheuvel:       VACATURE
namens Wijk Centrum:               Toos Bosveld
namens Wijk Centrum:                Laura Bekers


namens Commissie reizen:       Laura Bekers
namensCommissie wandelen:  Harrie Schellekens

Seniorenvereniging KBO Boxtel

Deel deze pagina