WMO cliëntondersteuning

Heeft u zorg, hulp of hulpmiddelen nodig?
U regelt het via de WMO 2015, samen met uw Senior Cliëntondersteuner.

Zorg of hulp(middelen) nodig?
U hebt zorg nodig, of hulp bij het huishouden of dagbesteding, of hebt hulpmiddelen nodig.
Bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit gaat en u niet langer helemaal zelf het huishouden kan doen, of u merkt dat het lopen steeds slechter gaat, waardoor u er minder op uit gaat. In die gevallen kunt u zich vanaf 1 januari 2015 melden bij uw gemeente. Die bekijkt voor welke voorzieningen u in aanmerking komt.

De gemeente zal daarbij eerst kijken wat u zelf of met behulp van uw omgeving kunt oplossen. Dit is wettelijk zo geregeld in de WMO 2015. In diezelfde wet is geregeld, dat iedereen, die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht heeft op cliëntondersteuning.
Het is immers niet eenvoudig om in het contact met de gemeente te zorgen dat u ook krijgt wat u nodig heeft. Uw cliëntondersteuner kan u daarbij helpen.

Wat doet een cliëntondersteuner?
In de wet staat dat cliëntondersteuner náást u staat in het hele proces van de WMO-aanvraag. Simpel gezegd komt dat erop neer, dat de cliëntondersteuner u helpt en voor uw belangen opkomt wanneer u een WMO-aanvraag voor hulp(middelen) of zorg bij uw gemeente doet.
De cliëntondersteuner bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag loopt. Zoekt uit waar u wettelijk recht op heeft, is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Officieel heet dit het Onderzoek of ook wel Keukentafel gesprek. De cliëntondersteuner zorgt, dat er een juist verslag komt van het Onderzoek of het Keukentafel gesprek. Dat laatste is heel belangrijk, want op basis van dit verslag wordt bepaald welke hulp of zorg u krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kan de cliëntondersteuner u helpen bezwaar te maken.

Wie zijn de cliëntondersteuners?
In de WMO 2015 wordt onderscheid gemaakt tussen formele (beroepsmatige) en informele (vrijwillige) cliëntondersteuners.
In de wet is bepaald dat iedere gemeente verplicht is om een burger, die een aanvraag doet, te wijzen op de mogelijkheid een cliëntondersteuner in te schakelen. Iedereen zou een cliëntondersteuner moeten kunnen vinden die bij zijn of haar situatie past.
Clientondersteuners van het VBOB (Stichting verenigde Bonden Overleg Brabant) werken op vrijwillige basis. Zij hebben een meerdaagse opleiding gevolgd. Ze zijn verplicht om bijscholing te volgen en minimaal een aantal aanvragen per jaar te verzorgen.

Voor wie zijn de Senior cliëntondersteuners?
Alle inwoners die een WMO-aanvraag doen, kunnen een beroep doen op de hulp van de cliënt- ondersteuners van de ouderenorganisaties.

Juridische helpdesk
Een WMO-aanvraag is juridisch niet eenvoudig. Of uw gemeente geeft u niet de zorg en/of hulp waar u recht op meent te hebben. Alleen cliëntondersteuners van de ouderenbond KBO Brabant kunnen dan, indien u dit wenst, gebruik maken van de juridische helpdesk van KBO Brabant. Deze helpdesk wordt bemand door juristen die gespecialiseerd zijn in WMO-aanvragen. Deze dienstverlening is alleen beschikbaar voor leden van KBO Brabant en is kosteloos.

Disclaimer.
Ieder WMO-aanvrager blijft zelf verantwoordelijk voor de aanvraag. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inzet van cliëntondersteuners. De cliëntondersteuners behouden zich het recht voor om aanvragen te weigeren.

Waar vind ik een Senior Cliëntondersteuner?
De WMO 2015 is een gemeentelijke aangelegenheid en daardoor plaats gebonden.
Recent zijn over heel Noord Brabant 32 Senior Cliëntondersteuners opgeleid door de VBOB.
In de loop van 2015 zullen meer cliëntondersteuners worden opgeleid met als doel minimaal 2 cliëntondersteuners per gemeente. Grotere gemeenten uiteraard meer.

Wilt u een afspraak maken met een cliëntondersteuner?
Neemt u dan s.v.p. contact op met het
 algemene telefoonnummer  0618902271 

E: tinekenuesink@gmail.com
Zij coördineert de aanvragen voor cliëntondersteuners.

Deel deze pagina