Seniorenvereniging KBO-Boxtel Belastingservice.

In Boxtel is een groot aantal vrijwilligers opgeleid en gecertificeerd als belastinginvuller. Om kennis en ervaring op niveau te

houden organiseert KBO-Brabant jaarlijks bijscholingscursussen, waar de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving worden uitgelegd voor de nieuwe belastingcampagne die telkens in februari start. Jaarlijks vullen zij ongeveer 400 aangiften in.

 Voor het invullen van de belastingaangifte gelden een aantal voorwaarden:

  • De belastingservice is voor alle ouderen in Boxtel. U hoeft geen lid te zijn van een ouderenbond. U moet wel AOW-gerechtigd zijn. De inkomensgrens voor de doelgroep is niet hoger dan € 35.000,- voor alleenstaanden of € 50.000,- voor gehuwden/samenwonenden.
  • De belastingservice ondersteunt alleen bij eenvoudige aangiften IB; de eenvoudige aangifte kan worden omschreven als een aangifte van AOW- en pensioeninkomen, eigen woning, aftrekposten voor specifieke zorgkosten, giften en eventuele bezittingen in Box 3.  Voorbeelden van een niet-eenvoudige aangifte zijn inkomsten uit aanmerkelijk belang (Box 2) of aangifte van een buitenlands pensioen.
  • De belastinginvuller werkt als vrijwilliger. Gemaakte onkosten zoals reis-, kopieer-, printkosten kan de belastinginvuller in rekening brengen. De onkostenvergoeding bedraagt € 12,- per huishouden.
  • De invullers kunnen zich legitimeren. U kunt erop rekenen dat zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Wilt u hulp bij het invullen van uw belastingaangifte, formulieren invullen voor de Zorg- en/of Huurtoeslag laat ons dat weten.


Coordinator Theo van Hamond T 0411671647.