De Vrijwillige Ouderenadviseur 

Heeft u een vraag over

 • zorg of WMO - voorziening
 • wonen
 • welzijn
 • vrijwilligerswerk of activiteiten
 • uitbreiden van uw kennissenkring / contacten in de buurt
 • uw zorgverzekering
 • uw pensioen
 • uw huidige of toekomstige persoonlijke situatie en omstandigheden
 • voorzieningen
 • andere zaken waar u zich zorgen over maakt
  Hierover kunt u praten met een van onze ouderenadviseurs.

De rol van de ouderenadviseur heeft vier belangrijke elementen:

 • luisteren naar uw vraag en de achtergrond van uw vraag
 • samen met u kijken of er een oplossing voor uw vraag mogelijk is
 • doorverwijzen naar instanties die u verder kunnen helpen
 • erop toezien dat u een goed antwoord op uw vraag krijgt

De Vrijwillige Ouderen Adviseur is onafhankelijk en is zelf ook ouder dan 50 jaar.De adviseur is opgeleid door de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB)om u bij te kunnen staan. Hij/zij is goed op de hoogte van de gemeentelijke en regionale organisaties die zich met wonen, welzijn, gezondheid en dergelijke bezig houden. De adviseur houdt zijn of haar kennis voortdurend op peil.
U kunt de adviseur informatie vragen over de nieuwe regelgeving voor ouderen en over uw mogelijkheden voor ondersteuning.
U kunt in vertrouwen een gesprek hebben met de ouderenadviseur, want u heeft de garantie van de bescherming van uw privacy. Er zijn in Noord-Brabant ruim 500 vrijwillige ouderenadviseurs actief. In de Gemeente Boxtel is een 10-tal ouderenadviseurs actief via de KBO-afdelingen Boxtel en Liempde en Contour De Twern.  

Wilt u een afspraak maken met een Ouderenadviseur

Neemt u dan s.v.p. contact op met het
 algemene telefoonnummer  0618902271 


E: tinekenuesink@gmail.com
Zij coördineert de aanvragen voor Ouderenadviseurs.