• samen reizen

  EMA organiseert elk jaar in overleg met KBO Boxtel vier dagreizen:
  Voor de actuele data: zie maandblad ONSBoxtel
  Daarnaast kunt u jaarlijks deelnemen aan een reis van meerdere dagen.

  Kosten: zie ONSBoxtel.(Niet leden betalen € 7.50 extra)
  (Als u door omstandigheden de reis moet annuleren brengen wij € 10.= in rekening)
  Annuleren melden via tel. nr.: 0411-675807

  De data voor de kaartverkoop leest u tzt in ONSBoxtel.

  Nadere info: zie ONSBoxtel

 • samen fietsen

  Fietstochten 2022
  Dit jaar is het 20 jaar geleden dat wij gestart zijn met fietstochten voor
  KBO-leden.
  De routes zijn opgenomen in het jaarboekje en in de maandelijkse uitgaven van ONSBoxtel.

  De 1ste groep start om 13.15 uur, dit zijn fietsers die 17 à 18 km per uur willen fietsen (afstand ±40 km.).
  Contactpersoon: Henk van Uden tel. 0411-685644
  email: henkenjeanne@kpnplanet.nl

  De 2de groep start om 13.30 uur (afstand ±25 km).
  Beide groepen komen bij elkaar op hetzelfde koffieadres.
  Contactpersoon: Sina van Alphen tel. 0411-689285
  email: sinavanalphen@solcon.nl
  Vertrek vanaf de parkeerplaats van MEP, Molenwijkseweg
  Op de grote fietsdag start de snelle groep om 9.30 uur de anderen groep om 10.00 uur.
  Deelname is gratis. Consumpties voor eigen rekening.

 • H. Eik, Oirschot

  Op 11 mei 2022 fietsen we naar de H. Eik in Oirschot.
  We vertrekken om 12.45 uur op het parkeerterrein van MEP, Molenwijkseweg. Na de viering is het samen koffiedrinken in de Stapperij in Oirschot.
  Kunt u niet (meer) fietsen en wilt u toch deelnemen aan de bedevaart? Neem dan contact op met Sina van Alpen.
  T 0411-689285.