UW KBO - Seniorenvereniging-KBO Boxtel  www.kboboxtel.nl

Samenstelling afdelingsbestuur    
Dagelijks bestuur (DB)    
Betsie vd Sloot-vd Heijden voorzitter betsie@vandersloot.demon.nl T  0411631503
Frans Pennings penningmeester penningmeester.kboboxtel@gmail.com T  0411611081
Henk vd Langenberg secretaris
kbo.boxtel@gmail.com T  0646371119
Gerad Buiks Tweede secretaris/notulist buiksbeckers@hetnet.nl T  0411675171
Leo Reurings vice-voorzitter, lid DB lreurings@gmail.com T  0411676687
 Leden afdelingsbestuur (AB)    
Cor Teunis wijkverantwoordelijke, lid AB c.teunis@tele2.nl T  0411674045
Tineke Nuesink Clientondersteuning WMO

tinekenuesink@gmail.com

T  0642119115
Theo van Hamond lid AB theo.van.hamond@home.nl T  0411671647
Mien Dekkers    wijkverantwoordelijke, lid AB jdekkersvdh@simpc.nl T  0411677559
Ad Vromans lid AB

ad.vromans47@outlook.com

T  0411672089
Kamer van Koophandel 17159158
Bankrekening nummer: NL62RABO01088.41.960 (Rabobank Hart van de Meierij)
 
realisatie website: Jo de Wilt

 Harry van den Tillaart, geestelijk adviseur

Sinds 1985 ben ik werkzaam in Boxtel, voorheen de Maria Regina-parochie, samen met Ton en Ria Kruijssen en de kinderen Mike en Richard. Deze kinderen zijn getrouwd met Rianne en Lizan; vijf kleinkinderen werden geboren; Ton en Ria zijn gestorven; zo ben ik voor hen: Vader, moeder en opa.De warmte van ons ‘gezin’ wil ik ook uitstralen in mijn pastorale werk. Ik weet dat het een ongewone ‘priesterlijke’ situatie is, maar het heeft altijd mijn pastorale taken positief beïnvloed.

Ik sta dan ook voor een warme, hartelijke geloofsgemeenschap: een plaats waar iedereen welkom is en zich gesteund weet met de open armen van Jezus Christus.

In deze geest wil ik nog een paar jaar werken voor de KBO, hoofdzakelijk in het voorgaan bij liturgische diensten, zoals de kerstvieringen en een stukje bezinning bij de (jaar)vergaderingen over de K van KBO.

De KBO is een unieke vereniging. Vele activiteiten (reizen en clubs) proberen het ouder worden te begeleiden en ervoor te zorgen dat niemand ‘verloren’ loopt. Het beeld van ‘herder en kudde’ is hier letterlijk van toepassing. Ik wens de KBO een mooie, gezellige en hoopvolle tijd toe.

Harry van den Tillaart, geboren in Erp op 29 mei 1944, geestelijk adviseur van de KBO, pastor in Lennisheuvel, priester gewijd in 1971.