Activiteiten binnen
Seniorenvereniging KBO-Boxtel

Seniorenvereniging KBO-Boxtel biedt een groot aantal activiteiten aan: dit loopt van kaarten en biljarten, bridgen, kienen, dansavonden, feestelijke bijeenkomsten rondom de feestdagen, hulp met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, u helpen met uw thuisadministratie en het invullen van uw belastingformulieren. Een speciale commissie organiseert dagreizen, fietstochten, een vakantieweek, gezamenlijk naar b.v. een musical gaan, maar ook informatieavonden over allerlei actuele onderwerpen.

U vindt hierover meer informatie in het informatiebulletin ONSBoxtel, dat maandelijks bij de leden op de mat valt. Maar ook in de Mooi Boxtelkrant en De Meierij boxtel vindt u activiteitenoverzichten. Voor downloaden zie onder ONSBoxtel (in de bovenbalk).

Voor nadere informatie over activiteiten kunt u zich wenden tot:
Activiteitencommissie: Leo Reurings 0411676687‬
Reiscommissie: Ine Verboort  0411674645
Infomatiebulletin ONSBoxtel: redactie.kboboxtel@gmail.com
Bezorging Informatiebulletin ONSBoxtel: Leo Reurings 0411676687
Coordinator Ouderenadviseurs: Tineke Nuesink  0618902271 (algemeen nummer)
Coordinator Belastingservice: Theo van Hamond 0411671647
Voorbereiding Fietstochten: Sina van Alphen 0411689285

Samenstelling Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit een aantal leden, die vertegenwoordigers zijn van hun wijk of als vertegenwoordiger van een bepaalde activiteit. Hieronder een overzicht.

Coordinator: Leo Reurings 0411676687‬

namens Wijk Selissen:  Sina van Alphen (kasbeheerder)
namens Wijk Selissen: Nellie van der Steen
namens Wijk Oost:  Gerrie van der Pasch (notulist)
namens Wijk Oost: Cor Teunis
namens Wijk Lennisheuvel: Claudine Daverveld
namens Wijk Centrum: Toos Bosveld
namens Wijk Centrum: Laura Bekers
namens Commissie reizen: Ine Verboort
namens Commissie wandelen: Harrie Schellekens

 

 

informatie over Seniorenvereniging KBO-Boxtel vindt u op

 

www.kboboxtel.nl