Activiteiten binnen
Seniorenvereniging KBO-Boxtel

Seniorenvereniging KBO-Boxtel biedt een groot aantal activiteiten aan: dit loopt van kaarten en biljarten, bridgen, kienen, dansavonden, feestelijke bijeenkomsten rondom de feestdagen, hulp met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, u helpen met uw thuisadministratie en het invullen van uw belastingformulieren. Een speciale commissie organiseert dagreizen, fietstochten, een vakantieweek, gezamenlijk naar b.v. een musical gaan, maar ook informatieavonden over allerlei actuele onderwerpen.

U vindt hierover meer informatie in het informatiebulletin ONSBoxtel, dat maandelijks bij u op de mat valt. Maar ook in de Mooi Boxtelkrant en de Mijerij vindt u activiteitenoverzichten. Voor downloaden zie onder ONSBoxtel (in de bovenbalk).

Voor nadere informatie over activiteiten kunt u zich wenden tot:
Activiteitencommissie: Leo Reurings 0411676687‬
Reiscommissie: Ine Verboort  0411674645
Infomatiebulletin Ons Boxtel: redactie.kboboxtel@gmail.com
Bezorging Informatiebulletin Ons Boxtel: Leo Reurings 0411676687
Coordinator Ouderenadviseurs: Tineke Nuesink  0618902271 (algemeen nummer)
Coordinator Belastingservice: Theo van Hamond 0411671647
Voorbereiding Fietstochten: Sina van Alphen 0411689285

Samenstelling Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit een aantal leden, die vertegenwoordigers zijn van hun wijk of als vertegenwoordiger van een bepaalde activiteit. Hieronder een overzicht.

Coordinator: Leo Reurings 0411676687‬

namens Wijk Selissen:  Sina van Alphen (kasbeheerder)

namens Wijk Selissen: Nellie van der Steen

namens Wijk Oost:  Gerrie van der Pasch (notulist) 

namens Wijk Oost: Cor Teunis

namens Wijk Lennisheuvel: Claudine Daverveld

namens Wijk Centrum: Toos Bosveld

namens Reiscommissie: Ine Verboort

 

 

informatie over Seniorenvereniging KBO-Boxtel vindt u op

 

www.kboboxtel.nl